Biography

My artistic endeavours…

PRESS KIT (Brochure)

EN: Zhivko Vasilev is one of the most popular Bulgarian kaval players. He is well known for his experiments with the kaval and the constant seeking for unexplored paths in music. Thanks to his experimental spirit he is constantly driven to combine traditional kaval sound with different western styles such as jazz, funk, latin, latin jazz, pop, electronic music and many more. The result of this incredible symbiosis is an exotic and unique style that he constantly improves.

He hails from the Southern city of Smolyan, Bulgaria in the heart of the Rhodopi mountains. He inherited his love of music from his father and began his early training on the kaval at the NUI Dobri Hristov music school in Varna, Bulgaria. He graduated in Kaval Performance and Education at St. Clement Ohridski Sofia University. He is currently a master student in Jazz Performance at Codarts – Rotterdam, the Netherlands. He has performed all around the world at many prestigious stages and festivals. He has collaborated with many great musicians among them Max Moya, Xuxa Levi, Juan Garcia Herreros, Roberto Quintero, Christiane Karam, Angel Zaberski, Stoyan Yankoulov, Teddy Katzarova, Silvia Katzarova, Kalin Veliov and Hector Martignon. He is also the leader of his own project, the Zhivko Vasilev Trio – Outhentic, which blends Bulgarian folkore with western contemporary flavors. Since 2020 he became part of the internationally known band Arifa

___________________________

BG: Живко Василев е сред най-популярните кавалджии в България. Той е добре познат на публиката както в България, така и в Европа с постоянните си експерименти и търсенето на нови, неизследвани пътища в музиката. Благодарение на експериментаторския си дух, той започва да комбинира традиционния звук на кавала с различни популярни стилове като джаз, фънк, латин-джаз, поп, електронна музика и др. от което се получава непозната досега симбиоза и игра на стилове. Това води до оформянето на уникалния стил, с който асоциираме Живко Василев.

Младият музикант е роден в град Смолян, в сърцето на Родопите. Той е наследил любовта си към музиката от своя баща и е започнал обучението си по кавал в НУИ “Добри Христов” във гр. Варна, България. Висшето си образование завършва в Софийския университет “Св. Климент Охридски” със специалност кавал. Понастоящем е студент в Codarts, един от най-престижните университети в Холандия.

Участва в многобройни концерти по целия свят, работи с много световни музиканти като Max Moya, Xuxa Levi, Juan Garcia Herreros, Roberto Quintero, Hector Martignon и др. От 2010 г. е част от състава на Banda DelPadre. Освен това, той води свой собствен музикален проект, OUTHENTIC, който смесва българския фолклор с модерни елементи. Работи и с едни от най-известните български музиканти като Калин Вельов, Нина Николина, Стоян Янкулов, Ангел Заберски, Мишо Йосифов, Велислав Стоянов, Теди Кацарова, Силвия Кацарова, Поли Генова и много други. От началото на 2020г. той е част от световно известната група Арифа, базирана в Амстердам.

Носител е на множество международни награди и е участвал в някои от най-престижните музикални форуми и фестивали в света.